GDPR Compliance Statement

Last updated:  April 19, 2023


Etiske retningslinjer

Respekt for menneskerettigheter:
Vi forplikter oss til å respektere menneskerettighetene i alle våre forretningsaktiviteter, og vil ikke tolerere brudd på menneskerettighetene fra noen av våre samarbeidspartnere eller leverandører. Vi vil sørge for at alle våre ansatte er kjent med og følger de relevante menneskerettighetsstandardene.
 
Etablering av rettferdige og likeverdige arbeidsforhold:
Vi vil skape et arbeidsmiljø som er preget av likeverd, respekt, og rettferdighet for alle ansatte. Vi vil ikke akseptere noen form for diskriminering eller trakassering på grunnlag av kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering eller funksjonshemning.
 
Ansvarlig bruk av ressurser:
Vi vil arbeide for å minimere vår påvirkning på miljøet og sørge for at våre produkter og tjenester er produsert og levert på en bærekraftig måte. Vi vil også arbeide for å redusere vår bruk av ressurser og sørge for at vi bruker dem på en effektiv måte.
 
Forretningspraksis i samsvar med loven:
Vi vil overholde alle gjeldende lover og regler i de områdene vi opererer, og vi vil ikke tolerere noen form for korrupsjon eller bestikkelser. Vi vil også sikre at alle våre samarbeidspartnere og leverandører følger de samme standardene.
 
Åpenhet og ærlighet:
Vi vil praktisere åpenhet og ærlighet i all vår kommunikasjon, både internt og eksternt. Vi vil ikke manipulere eller villedende informasjon og vil sørge for at all informasjon som gis er nøyaktig og korrekt.
 
Samarbeid og respekt for konkurrenter:
Vi vil konkurrere på en rettferdig og ærlig måte, og vil ikke engasjere oss i ulovlige eller uetiske handlinger for å få en fordel over våre konkurrenter. Vi vil også respektere immaterielle rettigheter og andre forretningshemmeligheter til våre konkurrenter.
 
Engasjement for samfunnet:
Vi vil ta ansvar for samfunnet rundt oss og støtte lokale initiativer og organisasjoner som bidrar til å skape et positivt samfunn. Vi vil også oppfordre våre ansatte til å delta i samfunnsprosjekter og gi tilbake til samfunnet på forskjellige måter.
Disse etiske retningslinjene er ment å fungere som en rettesnor for våre ansatte og samarbeidspartnere. Vi vil sørge for at alle som jobber for eller med oss er kjent med disse retningslinjene og forplikter seg til å følge dem.

Ziot Solutions

Besøk oss
Storgata 28
3181 Horten. Norge

Kontaktskjema

Felt merket med (*) er nødvendige
Takk! Meldingen din er sendt!
Oops! Noe gikk galt.